Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler

Yunus Türleri ve Özellikleri – Yunuslar Hakkında Bilgiler

yunus
Email :1412

Yunuslar, okyanuslarda ya da denizlerde yaşayan memeli hayvanlar arasında yer alır. Yunuslar insanlara karakter olarak en yakın olan hayvanlardır. Sevecen olmaları ve insanlara zarar vermemeleri ile de bilinirler. Oyuncu bir karaktere sahip olmaları da yine yunusların ön planda olan özellikleri arasında yer alır.

Yunus ve Özellikleri

Yunus nedir sorusunu soran kişilerin, bu hayvanların balık grubunda olmadıklarını bilmeleri gerekir. Yunuslar genel anlamda sürü psikolojisi ile yaşamakta ve kendilerinden çok daha küçük olan balıklar ile avlanmaktadır. Göz yapıları son derece farklıdır ve 300 derecelik bir açı ile çevrelerinde bulunan pek çok şeyi görebilme özelliğine de sahiptirler.

Latincede Delphinidae olarak bilinen yunus balıkları, 20 ile 35 yıl arası bir yaşam sürmektedir. Son derece sıcakkanlı olan bu hayvanlar aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesinde sıkıntısız bir şekilde yaşamlarını devam ettirebilmektedir. 50’den çok daha fazla türe sahip olan yunuslar, 2 metre kadar uzunluğa sahip olabilmektedir. Aynı zamanda yön bilgileri kuvvetli olduğundan dolayı kaybolma gibi riskler ile de karşı karşıya kalmazlar.

Yunuslar nefeslerini 12 dakikalık bir süreye kadar tutabilme özelliğine sahiptir. Suyun içindeyken havaya sıçrayarak gövde gösterisi de gerçekleştirebilmektedir. Hatta insanların büyük çoğunluğu yunusları bu özellikleri ile bilirler.

Yunus Türleri

Yunus özellikleri arasında yer alan bir diğer önemli husus ise farklı türlere sahip oldukları şeklindedir.

Cüce Katil Balina (Feresa Attenuata): Bu yunus türü, katil balina ile ortak özelliklere sahip olduğundan dolayı bu ad ile anılmaktadır. İnce ve küçük bir vücut özelliğine sahip olan bu yunus türünün katil balinalar ile fiziksel bir benzerliği bulunmamaktadır.

Tırtak (Delphinus Delphis): Sırt bölgesi siyah ya da kahverengi olan bu yunus türünün karın bölgesi beyaz olarak bilinir. Tüm yunuslar arasında en renkli tür olarak da bilinir. Boyları ise 2 metre 40 cm kadar olabilmektedir.

Yunuslarda Avlanma ve Beslenme

Yunus tarihçesi konusuna bakıldığında bu hayvanların son derece sivri ve keskin dişlere sahip olduğu da bilinir. Özellikle avlanma konusunda son derece başarılı olan bu hayvanlar kendilerinden çok daha küçük balıklar ile beslenirler. İstavrit ya da palamut gibi balıklar ise yunusların besin zincirini oluşturmaktadır. Yunuslarda beslenme mürekkep balıkları ile de sağlanabilmektedir.

Yunuslarda Üreme ve Çiftleşme

Yunus türlerinin hemen hemen hepsinde çiftleşme ve üreme şekli aynıdır. Memeli hayvanlar olarak da bilinen yunuslar sonbahar ya da ilkbahar aylarında çiftleşirler. Dişi ve erkek yunusun yan yana gelmesi ve kuyruklarını birbirlerine sürtmesi sonucu çiftleşme gerçekleşir. Aynı zamanda 12 ay kadar süren bir gebeliğin sonucunda yavru yunuslar dünyaya gelir. En fazla 2 yavru doğmaktadır. Yunuslarda çiftleşme farklı yunuslar ile olmasından ziyade, hayatta kaldıkları sürece tek eşli olarak devam etmektedir.

Yunus Ömrü

Yunuslarda avlanma son derece profesyonel bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu durum da onların uzun bir hayat yaşaması üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yunuslar 35 seneye kadar yaşayabilen canlılar arasında yer almaktadır.

Yunuslar Hakkında İlginç Bilgiler

  • Yunuslar balık değil, memelidir.
  • Yunuslar hakkında ilginç bilgiler arasında doğum yaparken önce bebeklerin kuyruklarını dışarıya çıkararak doğumu gerçekleştirmeleri yer alır.
  • Çok sıcakkanlı ve sosyal canlılar olarak tanınırlar.
  • Katil balina olarak bilinen canlılar aslında yunusların bir çeşididir.
  • Yunuslarda üreme tamamen kuyrukların temas ettirilmesi sonucunda gerçekleşen çiftleşme sonucu oluşmaktadır.
  • Yunus ömrü 35 seneye kadar ulaşabilmektedir. Özellikle bu yaşa kadar yaşayabilen pek çok yunus türü de bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tavsiye Edilen Yazılar