Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Eklembacaklılar
yengeç
Email :1686

Yengeçin latincesi Brachyura olarak tanımlanır. Hem karada hem de denizde yaşayan canlılar arasında yer alıyor olmalarıyla beraber on bacaklılar sınıfında kategorize edilirler. Beş çift ayaklı, kabuklu bir canlıdır. İlk ayak çifti, kıskaç olarak gelişmiş olarak belirginlik kazanır. Kalın dış iskelete sahip olmalarıyla beraber vücutlarını koruyucu özellikleri bulunur. “Yengeç nedir?” hakkında bilgi edinmek isteyenler için, genel itibariyle yengeç bu şekilde tanımlanır.

Yengeç, çoğunlukla zehirli olduğundan dolayı insanlar için tehlikelidir. Kendilerini sert kabuklarıyla korumalarının yanı sıra refleksleri son derece gelişmiş olduğundan dolayı anlık olarak diğer canlılara karşı saldırganlık gösterebilirler. Tüm okyanuslarda kolaylıkla görülebilir özelliğe sahip olmasıyla beraber yaşam alanları dünya üzerine dağılım gösterir. Yengeç tarihçesi milyon yıla kadar uzanan geçmişe sahiptir.

Yengeç ve Özellikleri

Görünümleri itibariyle diğer deniz canlıları arasından ayrılan yengeçler, kendilerine özgün görünüm detaylarının yanı sıra yengeç özellikleri ile de farklıdırlar.

Yengeçler yan yan yürüyen canlılardır. Bacaklarını sadece yana doğru bükebilme özelliğine sahip olduklarından dolayı, yürümeleri ilginç olara karşılanır. Yengeçlerde kaslar çiftli olarak çalışma prensibine sahiptirler. Bir bacakta bulunan kas sadece bacağı çektiği gibi, çekilen bacağın ileri atılabilmesini sağlamak amacıyla diğer kasın çalışması beklenir.

Boyutları son derece değişken canlılar olarak tanımlanırlar. Yengeçleri boy aralıklarının belirlenmesinde türler arasında oluşan farklılıktan dolayı en küçük yengeç ve en büyük yengeç arasında bir değer bulunur. 1 cm ve 4 metre aralığında yengeç türlerin farklı boylarda görülebilir.

Renk değiştirebilen özelliğe sahip canlılardır. Her türde olmasa bile belirli türlerde bu özellik çok belirgin olmayacak şekilde kendisini gösterebilir.

Su altında 1500 metreye kadar inebilen özelliğe sahiptirler.

Yengeç Türleri

Yengeç türleri toplamda 5000 farklı türü kapsar. Dünya üzerinde farklı bölgelere dağılım gösteriyor olmalarıyla beraber, bölge özelliklerine göre yengeçlerin sahip oldukları tür farklılıkları belirlenmiş durumdadır. Yengeç türleri arasında bazı türler, oldukça popüler özellikleriyle ön planda yer alır.

Yengeç türleri arasında önde gelen türler şu şekilde sıralanır:

 • Kırmızı Kral Yengeç
 • Japon Örümcek Yengeci
 • Bezelye Yengeci
 • Kemancı Yengeç
 • Kırmızı Kıskaçlı Yengeç
 • Pavurya
 • Çalpara Yengeci
 • Mavi Yengeç
 • At Nalı Yengeci

Yengeçlerde Üreme ve Çiftleşme

Yengeçler, yumurtlayarak çoğalan canlılardır. Tüm yengeçler yumurtalarını suya bırakırlar. Yengeçlerde üreme, dişilerin karın bölümünde yer alan yarık ayak şeklinde olan ekstremiteler sayesinde gerçekleşir. Yengeçlerde çiftleşme sonrası döllenmiş olan yumurtalar bu bölgede taşınır. Erkeklerdeyse aynı bölgede çiftleşmede görevli kapulasyon ektremiteleri yer alır. Çiftleşme, erkek yengecin dişi yengeci kıskaçlarıyla yakalaması sonrasında gerçekleşir.

Yengeçlerde Avlanma ve Beslenme

Yengeçlerde beslenme şekli hem etçil hem de otçul olarak sınıflandırılır. Su yosunları ortak ürünler olarak her yengeç türünde tüketilebilir. Yengeçlerde avlanma yeteneklerine bağlı olarak; solucanlar, yumuşakçalar ve diğer kabuklu canlıların av olarak tercih edilmesi mümkündür. Karışık beslenme gerekliliği yengeçlerin metabolizmasıyla ilgilidir.

Yengeç Ömrü

Yengeç ömrü ortalama olarak 2-3 yıl kadar olmakla beraber türe göre yaşam süreleri farklılık gösterir. Bazı küçük türler çok daha kısa süreli olarak yaşarlar.

Yengeçler Hakkında İlginç Bilgiler

Yengeçler, görünümleriyle itibariyle sahip oldukları ilginçlikleri özellikleriyle de pekiştiren canlılardır. Yengeçler hakkında ilginç bilgiler çok şaşırtıcı.

 • Yengeçler yüksek besin değerlerine sahip olmalarıyla yenilebilir canlılardır.
 • Erkek ve dişi yengeçler, karın bölümlerine bakılarak ayırt edilebilirler.
 • Yengeçler kıskaçlarını sıkarak birbirleriyle iletişim kurarlar.
 • Kıskaçları, kendilerine zarar vermeye çalışan hayvanları öldürebilecek kadar güçlü olduğu gibi bir insanın burnunu koparabilecek özelliktedir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar