Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
zebra
Email :3870

Zebra, atımsı hayvanlar ailesine ait bir tür hayvandır. Genellikle savannalar ve açık çayırlarda yaşar ve çoğunlukla Afrika kıtasında bulunurlar. Zebralar, özellikle karakteristik şeritleriyle tanınırlar ve bu şeritlerin rengi ve desenleri bireyler arasında çok farklılık gösterir. Zebralar çok hızlı koşabilirler ve kaçarken zıplamalarıyla da dikkat çekerler. Zebraların belirli bir sosyal yapıları vardır ve genellikle gruplar halinde yaşar ve grubun lideri olan dişi zebralar tarafından yönetilir.

Zebraların beslenme alışkanlıkları genellikle ot, yaprak ve çiçeklerdir ancak bazen meyve de yerler. Zebraların birçok türü vardır ve en yaygın olanları savanna zebralarıdır. Bunun yanı sıra, Grevy’s zebraları ve konagri zebraları gibi diğer türler de mevcuttur. Zebraların nesillerini sürdüren önemli bir yöntemleri de yenilenen bölgelerde taşınmalarıdır. Bu sayede zebralar, tüketmiş oldukları bitki türlerinin yeniden çoğalmasını sağlarlar ve böylece savannaların çeşitliliğini korurlar.

Zebra, çok zayıf bir görüşe sahiptir, ancak koku duyusu mükemmeldir ve potansiyel tehlikeyi fark edebilir.

Zebralar tarafından çıkarılan sesler çok çeşitlidir. Her şey zebra’nın çığlık verdiği duruma bağlıdır. Koşulların uygun bir kombinasyonu ile vahşi şartlarda zebra ömrü 20 yıla, esaret altında 40 yıla kadar ulaşır.

Zebra Özellikleri

Zebralar, atımsı hayvanlar ailesine ait bir tür hayvandır ve latince adları Equidae familyasına dahildir.

Bilim adamları, baskın rengin hala siyah olduğunu söylüyorlar. Her durumda, aynı desene sahip iki kaplan olmadığı gibi, zebra derisi üzerindeki şeritler her birey için benzersiz bir desen oluşturur.

Boyun ve baş kısımları açılı çizgilerle, bacaklar ise yatay çizgilerle süslenmiştir. İlginç bir özellik olarak genç zebralar annelerini sadece benzersiz şerit deseni ile tanıyor.

Zebranın siyah ve beyaz renginin hayvanı soğutma yeteneğine sahip olduğuna dair bir görüş var. Gerçek şu ki, vücut bölgeleri farklı şekilde ısıtılır. Beyaz zayıf, siyah daha güçlüdür. Sıcaklıktaki fark, hayvanın yakınındaki hava akımlarının mikro sirkülâsyonuna neden olur ve bu da zebranın kavurucu güneş altında yaşamasına yardımcı olur.

Zebra şeritleri bir tür korumadır: hayvan, yırtıcıları şaşırtmak için, savanın kırmızı-sıcak, titreyen havası ile görsel olarak birleşir. Ayrıca bu, sadece polarize renge tepki veren ve zebrayı yenilmez bir nesne olarak algılayan, siyah ve beyaz çizgilerin birleşiminden oluşan bir kamuflajdır. Bu kamuflaj sayesinde saldırıların pek çoğu savuşturulur. Yırtıcılar bu kamuflajları çok zor seçer ve çoğunlukla amacına ulaşamayan akınlarda bulunur.

Zebra Türleri

Zebra türleri arasında üç tür ön plana çıkmaktadır. Bunlar: Savanna Zebraları, Grevy’s Zebraları ve Konagri zebraları.

  1. Savanna Zebraları (Equus Quagga): Bu, en yaygın olan zebra türüdür ve Afrika kıtasının savannalarında yaşar. Savanna zebralarının vücutları orta boyutludur ve ağırlıkları ortalama 450-550 kilogram arasındadır. Bu türün şeritleri daha geniş ve daha az düzenlidir ve vücutlarının üst kısımları gri renklidir. Alt kısımları ise beyaz renklidir.
  2. Grevy’s Zebraları (Equus Grevyi): Bu zebra türü, savanna zebralarından daha büyüktür ve ağırlıkları ortalama 350-450 kilogram arasındadır. Grevy’s zebraları, özellikle kuyrukları ve bacakları daha uzun olan bir tür olup, şeritleri de daha ince ve daha düzenlidir. Bu türün vücutlarının üst kısımları siyah renklidir ve alt kısımları beyaz renklidir. Grevy’s zebraları, Afrika’nın doğu bölgelerinde yaşar ve nesli tehlike altındadır.
  3. Konagri Zebraları (Equus Zebra): Bu zebra türü, savanna zebralarından daha küçük boyutludur ve ağırlıkları ortalama 250-350 kilogram arasındadır. Konagri zebralarının şeritleri savanna zebralarından daha dar ve düzenlidir ve vücutlarının üst kısımları siyah renklidir. Alt kısımları ise beyaz renklidir. Bu tür, Afrika’nın batı bölgelerinde yaşar ve nesli de tehlike altındadır.

Zebralarda Avlanma ve Beslenme

Zebralarda beslenme yapısı otlar üzerinedir. Otçul hayvanlar olarak bilinen zebralar, bitki yaprakları ve ağaç dallarında yetişen meyveler ile beslenmektedir.

Zebralarda Üreme ve Çiftleşme

Zebralarda üreme dönemi, yaz aylarının kurak zamanlarında gerçekleşir. En fazla 1 yavru doğurabilir.

Zebra Ömrü

Zebra ömrü ortalama 15 yıldır. Yaşadıkları habitatta pek çok yırtıcı bulunduğundan, bu süre daha da kısalabilir.

Zebralar Hakkında İlginç Bilgiler

Zebralar hakkında ilginç bilgiler arasında, sahip oldukları kamuflaj bulunmaktadır. Sahip oldukları çizgiler, sürü halinde bulunduklarında karmaşık bir hal alır. Aslanlar çoğu zaman sürüye saldırdıklarında aslında hiç var olmayan bir zebraya saldırır. Çünkü çizgiler, görüşlerini oldukça karmaşık bir hale getirir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar