Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Eklembacaklılar
tırtıl
Email :2778

Tırtıl, eklembacaklılar sınıfında bulunan bir böcek türüdür. Aslında tırtıllar, kelebeklerin ilk halleri olarak tanımlansa da ömrünün sonuna kadar tırtıl olarak yaşayan böcekler de bulunmaktadır. Tırtıllar, genel olarak sıcak iklimde yaşar. Ağaç dallarında ya da toprak altında, her yer onlar için yaşam kaynağıdır. Tırtılın Latincedeki adı Eruca’dır.

Tırtıl ve Özellikleri

İstisnalar olmasına rağmen, başın yuvarlak şekli çoğu tırtıl için tipiktir. Ancak baş kısmı kare veya üçgen şeklinde olan tırtıllar da vardır. Bazı türlerde başın üst kısmında boynuz şeklinde çıkıntılar olabilmektedir. Tüm tırtıllar kemiren ağız tipiyle ayırt edilir. Tırtılın üst çeneleri mükemmel şekilde oluşmuştur. Üst kenarı, yiyecekleri parçalamak için tasarlanmış olan dişetleri içerir. İçeride yiyeceklerin çiğneme işlevini yerine getiren tüberküller bulunur. Tükürük bezleri belirli ipliklere dönüşür.

Tırtılların gözleri bir mercek içeren ilkel bir görsel aparattır. Genellikle birkaç basit göz birbiri ardına, bir yay boyunca sıralanır veya 5 basit gözün birleşimi tek bir karmaşık göz oluşur. Artı 1 göz de bu arkın içinde yer almaktadır. Böylece tırtılların 5-6 çift gözü olmuş olur. Tırtıl gövdesi, oluklarla ayrılan bölümlerden oluşur ve vücuda maksimum hareket kabiliyeti sağlayan yumuşak bir kabukta kaplanır. Anal açılış, farklı bir gelişme derecesine sahip olan özel loblarla çevrilidir. Çoğu tırtılda 3 çift torasik bacak ve 5 çift karın bacağı bulunur. Abdominal ekstremiteler küçük kancalarda sonlanır. Her bir göğüs kolunda, tırtılın hareket ederken geri çekildiği veya çıktığı bir pençe olan bir taban bulunur. Kesinlikle çıplak tırtıllar mevcut değildir, her vücut çeşitli oluşumlarla kaplıdır. Çıkıntılar, tüyler veya iyi gelişmiş bir kütikedir.

Sklera uzantıları, küçük tüyler veya setae gibi görünen yıldız formları, dikenler veya granüllerdir. Dahası, setalar belirli bir aile, cins ve hatta türlerin karakteristiği olan kesin olarak tanımlanmış bir şekilde büyürler. Ortaya çıkan sonuç, düz, yuvarlak veya oval siğillere ve dikenlere benzeyen kabartma deri lezyonları-tüberküllerden oluşur. Tırtılların tüyleri ince bireysel filamentler veya demetlerle temsil edilir. Türüne bağlı olarak, tırtıl birkaç haftadan birkaç yıla kadar gelişebilir. Kuzey türdeki kelebeklerin tırtıllarının gelişimini bir sezonda bitirmek için zamanları yoktur, bu nedenle bir sonraki yaza kadar kış uykusuna (diapause) girerler. Örneğin, kutup çemberinin arkasında yaşayan bir kelebek-solucan, 12-14 yaşlarına kadar bir tırtılın aşamasında kalabilir. Bazı türlerin 5 veya 7 kez kalıplamasına rağmen standart hat sayısı 4’dür. Elverişsiz ortam koşulları, çapak sayısında keskin bir artışa neden olur, örneğin güve tırtılları 4 ila 40 kez dökülebilir. Ayrıca dişilerin erkeklere oranla daha sık yaşadığı da fark edilir.

Tırtıl Türleri

Tırtıl türleri arasında İpek Böceği, Meşe Kese Güvesi Larvası, Kral Kelebeği Larvası ve Kırlangıç Kuyruk Larvası bulunmaktadır.

Tırtıllarda Avlanma ve Beslenme

Tırtıllarda beslenme, bitki yaprakları ve taze meyveler ile olur. Bu hayvanlar yalnızca ot ile beslenir.

Tırtıllarda Üreme ve Çiftleşme

Tırtıllarda üreme yoktur. Ayrıca çiftleşme hali de bulunmamaktadır. Çünkü bu hayvanlar kelebeğin larvası olarak nitelendirilmektedir.

Tırtıl Ömrü

Tırtıl ömrü yaklaşık 3 gündür. Bu süre zarfında zarar görmezse, kelebeğe dönüşür.

Tırtıllar Hakkında İlginç Bilgiler

Tırtıllar hakkında ilginç bilgiler arasında dönüşümleri vardır. Koza halinde bulunan tırtıllar, 3 gün boyunca kendilerine ördükleri ipekten bir koza içerisinde kalır. 3 günün sonunda kozanın içinden çıkan tırtıl, artık bir kelebektir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar