Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Omurgalılar
timsah
Email :6828

Timsah nedir?” sorusuna sahip olanlar için timsahın Latincesi Crocodilia olarak bilinir. Yaşamlarını sıcak bölgelerdeki bataklıklarda ve su kenarlarında geçirirler. Vücutları pullarla kaplı olmakla beraber bu pullarda kemiksi özellik görülür. Bu takıma ait familyalar; Crocodylidae, Gavialidae ve Alligatoridae olarak sınıflandırılır. Timsah tarihçesi 80 milyon yıl öncesine kadar uzanır.

Uzun geçmişe sahip olmalarıyla beraber dünyada varlıklarını sürdüren en yaşlı canlılar arasında da bulunurlar. Geçmişten günümüze kadar yaşamış olan farklı boyutlarda timsahlara rastlanmıştır.

Timsah ve Özellikleri

Timsah özellikleri bakımından kertenkeleyle benzerlik gösteren canlılardır. Sürüngen yapılarıyla birlikte aynı zamanda kısa kol ve bacaklara sahip olmaları bu özelliklerini pekiştirir. Ancak kertenkelelerden hem boyut olarak hem de anatomik özellikler açısından ayrılırlar.

Vücutlarının üzerinde kemiğe benzer sert bir kabuk bulunur. Kabuk parçalar halinde olacak şekilde vücudun şekillendirilmesinde etki eder.

Timsahların yüzmede sahip oldukları avantaj ayak parmaklarının arasındaki perdeden ileri gelir. Uzun kuyrukları da yüzerken hızlanmalarına etki eder.

Çok güçlü çeneye sahip canlılar olan timsahlarda, alt çenenin sabit kalmasıyla beraber üst çene oynak olarak bilinir. Çenelerindeki güç 200 kg basınç uygulamaya müsaittir. Dilleri alt çeneye yapışık olarak geliştiğinden dolayı dillerini dışarıya çıkaramazlar.

Soğukkanlı anatomik özelliktedirler. Vücutlarında kirli kan dolaşımı görülür.

Timsah Türleri

Büyük sürüngenlerden olan timsah, farklı türleri barındırır. Timsah türleri renk olarak farklılık gösterebileceği boyutlarının da değişkenlik gösterebilmesi olasılığını beraberinde getirir. Farklı coğrafi bölgelerde yaşayan timsah türleri bulunuyor olmasıyla, yaşam alanları her yerde aynıdır.

Timsah türleri aşağıdaki gibi sıralanır:

 • Aloorinoko Timsahı
 • Avustralya Tatlısu Timsahı
 • Amerikan Timsahı
 • Filipinler Timsahı
 • Cayman Siyah Timsahı
 • Uzun Burun Timsahı

Timsahlarda Avlanma ve Beslenme

Timsahlar etçil canlılar olmalarıyla beraber suda ve karada saldırganlık gösterebilme özelliğine sahiplerdir. Kuşlarla, balıklarla ya da suya giren diğer memelilerle beslenebilirler. Saldırganlıkları beslenme anında yüksek derecede olduğundan dolayı insanlara da saldırabilmektedirler. Timsahlarda avlanma, avlarının kendilerine 2 metre yakınlarına gelmesine kadar beklemeyle gerçekleşir. Avın saldırabileceği bir açıya girmesinin ardından yüksek hızla avlarını yakalarlar. Kaslı kuyruk yapılarından destek alarak avlarını güçlü çeneleri arasına alırlar. Timsahlarda beslenme farklı canlılarla sağlanır.

Timsahlarda Üreme ve Çiftleşme

Timsahlarda üreme yumurtayla gerçekleşir. Belirli dönemlerde gerçekleştirilen üreme timsah nesillerinin devamlılığını sağlar. Çiftleşme gerçekleştirilmesinin ardından dişi timsah, kıyıda bir kum içerisine çukur açarak 50 yumurta bırakır. Yumurtaların üzerinde kum örtüsü bulunur. Genellikle dişi timsah yumurtaların zarar görmemesi adına bölgeyi hâkimiyeti altına alır. Bu sürede beslenme gerçekleştiremediklerinden dolayı kilo kaybı yaşayabilirler. Yavruların yumurtadan çıkma dönemlerinde çıkardıkları sesler 20 metreden duyulabilir. Dişi timsahın sesleri duymasının ardından kumu açarak yumurtadan yavruların çıkmasına yardımcı olur. Timsah yavruları 6-8 haftalık sürede erkek ve dişi timsah tarafından korunur.

Timsah Ömrü

Timsahlar farklı türlere sahip canlılar olmalarıyla beraber ortalama ömür süreleri değişkenlik gösterir. 30-50 yıl aralığında yaşayan türleri bulunuyor olduğu gibi 70-100 yıl süreyle yaşamını sürdüren timsahlar da mevcuttur. Timsah ömrü yaşam alanlarına göre ve beslenmeye göre de çeşitlilik kazanır.

Timsahlar Hakkında İlginç Bilgiler

Timsahlar hakkında ilginç bilgiler, daha önce bilinmeyen bilgiler edinmek üzerine faydalıdır.

 • Timsahlarda burun, kulak ve gözler kafanın üst kısmında konumlanır.
 • Avlanmalarını genellikle gece gerçekleştirirler. Gece gözleri gündüz ışığına göre daha iyi görür.
 • Timsahlar renk körü canlılardır.
 • Dişlerinde aşınma yaşanması durumunda yerlerine yenileri gelir.
 • Timsah gözyaşı olarak bilinen tabir, timsahların avlarını yeme esnasında gözlerinden sıvı salgılanarak gözyaşı benzeri bir etkileşimin yaşanmasından kaynaklanır.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar