Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler

Tilki Türleri ve Özellikleri – Tilkiler Hakkında Bilgiler

tilki
Email :411

Tilki dünya genelinde bilinen son derece vahşi hayvanlardan biridir. Kurnaz olması ile ön plana çıkan bu hayvanlar hakkında yazılmış pek çok kitap da bulunmaktadır. Köpekgil familyasına ait olan tilkiler pek çok farklı iklime de uyum sağlayabilmektedir. Genellikle Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika Kıtası’nda yaygın olarak görülmektedir. Kutup bölgesine de uyumlu olmaları nedeniyle bu bölgelerde da yaşayabilirler. Tilki nedir sorusunu soran kişiler aynı zamanda bu hayvanların genel özelliklerini de merak etmektedir. Tilkilerin genel özellikleri ise aşağıda yer almaktadır.

Tilki Özellikleri

Tilki özellikleri konusuna şöyle bir bakıldığında öncelikli olarak etçil hayvan grubunda yer aldıkları ön plana çıkmaktadır. Son derece sivri ve dik kulaklara sahiptirler. Aynı zamanda güçlü ve hassas bir kulak yapısına sahip olmaları ile de ön plana çıkarlar. 20 yıla kadar yaşayabilen bu hayvanlar koku konusunda oldukça duyarlıdırlar. Tilkilerin boyları yaklaşık olarak 90 santime kadar ulaşabilmektedir. Vücutlarının yarısı ise kuyruklarından oluşmaktadır. Küçük yapılı bir hayvan olması nedeniyle düşük kilo yapısına sahiptir. Tilki tarihçesi konusuna bakıldığında farklı kürk renklerinden bahsetmek de mümkün olabilmektedir. Tilkiler genellikle toprak altını kazdıklarından dolayı yeraltının 20 metre kadar altına inebilmektedirler. Genellikle yuvalarını da bu yerlere inşa ederler. Tilkinin Latincesi ise Vulpes olarak bilinmektedir.

Tilki Türleri

Tilki türleri iklime ve beslenme şekillerine göre farklılık gösterebilmektedir. Çöl Tilkisi, Kutup Tilkisi, Boz Tilki, Karsak İri Kulaklı Tilki, And Tilkisi, Cüce Tilki, Pampa Tilkisi, Tibet Tilkisi, Ova Tilkisi, Afgan Tilkisi, Ada Boz Tilkisi, Bengal Tilkisi, Yengeç Yiyen Tilki, Güney Afrika Tilkisi ve Kum Tilkisi yaygın olarak bilinen tilki türleri arasında yer almaktadır.

Tilkilerde Avlanma ve Beslenme

Tilkilerde avlanma ve tilkilerde beslenme genellikle tavşanlar ve fareler üzerinden gerçekleşmektedir. Aynı zamanda leşler, sürüngenler ya da kuşlar da tilkilerin besin grubuna girmektedir. Etçil hayvanlar olmalarına karşılık buldukları meyveler ile de beslenmektedirler. Avlanmalarını ise genelde gece saatlerinde gerçekleştirirler. Tilkiler ayılar gibi bala oldukça düşkün hayvanlar arasında yer almaktadır. Son derece kurnaz olan tilkiler, kümes hayvanları için en önemli düşmanlar arasında yer alırlar. Bu hayvanlar kümes hayvanlarını avladıktan sonra toprağın altına gömerler ve ihtiyaçları olduğunda toprak altından çıkararak besin ihtiyaçlarını karşılarlar.

Tilkilerde Çiftleşme ve Üreme

Tilkiler memeli hayvanlardır. Bu nedenle tilkilerde çiftleşme ve tilkilerde üreme diğer memelilerde olduğu gibi gerçekleşmektedir. 60 günlük bir gebelik geçiren tilkiler genellikle 5 yavru dünyaya getirmektedir. Yavruların gözlerinin geç açılması sebebiyle 2 haftalık bir sürede anne tilkiler tarafından bakılmaktadırlar. Anne tilkiler yavrulara gerekli eğitimi verdikten sonra yavrular aileden ayrılmakta ve kendi başlarının çaresine bakmaya başlamaktadır.

Tilki Ömrü

Tilkiler yalnız yaşayan hayvanlardır. Tilki ömrü ise genellikle 2 ile 5 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Elbette bu süre tilkilerin türlerine göre de değişebilmektedir. Son derece hızlı bir yaşam süren ve vahşi doğa ile iç içe olan tilkiler kendilerine iyi baktıkları takdirde 5 yılın üzerinde bir hayat da sürebilmektedirler.

Tilkiler Hakkında İlginç Bilgiler

Tilki ömrü son derece kısa olan hayvanlar arasında yer almaktadır. Ortalama olarak 3 yıl yaşarlar. Bu hayvanlar iletişim kurabilmek için 28 ayrı ses kullanabilmektedirler. Ağaçlarda bulunan alt dallara tırmanma özellikleri ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda gece görüşleri son derece iyi olduğundan dolayı alacakaranlıkta ya da gece saatlerinde avlanırlar. Küçük bir vücut yapısına sahip olan tilkiler saatte maksimum 20 kilometre hız ile koşa bilmektedirler. Tüm bunlar tilkiler hakkında ilginç bilgiler arasında yer almaktadır.

Comments (2)

 • 14 Ağustos 2023

  çınar Vardar

  gayet iyi bir açıklama

  • 26 Ekim 2023

   Yabani Hayvanlar

   Çok teşekkür ederiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tavsiye Edilen Yazılar