Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
şempanze
Email :2234

Şempanzenin latincesi Pan’dır. İnsansı maymun türleri arasında tanımlanıyor olmalarıyla beraber, kendi türlerine ait belirgin özellikleri bulunur. Eski dünya maymunları arasında yer alırlar. Şempanze tarihçesi milyonlarca yıl öncesine dayanıyor olmakla beraber günümüze kadar uzanır. Memeliler sınıfında bulunurlar.

Şempanze Özellikleri

Şempanze nedir?” hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için şempanzeleri benzersiz kılan temel özelliklerinin bilinmesi bir hayli önemlidir. İnsansı maymunlar olarak tanımlanan şempanzelerin özellikleri, hem fiziksel açıdan hem de karakteristik açıdan daha iyi tanımlanmalarında etkilidir.

Vücudu siyah tüylerle kaplı olan canlılardır. Dış görünümleri itibariyle en çok ön plana çıkan özellikleri arasında sahip oldukları siyah tüyleri bulunur. Vücut ağırlıkları 45-50 kg ortalamasına sahiptir. Boy ortalamaları 1 metre olmakla beraber 1,5 metreye kadar çıkabilir. Erkek şempanzeler, dişi şempanzelere göre daha uzundurlar.

Şempanzelerin görünümleri itibariyle, yüzleri tüysüz ve çıplak yapıdadır. Kulaklarının iri olmasıyla beraber burunları küçük olarak görülür. Kuyruksuz maymunlar olarak tanımlanırlar.

Dudaklarını ileriye doğru uzatabilme özelliğine sahiptirler. İki ayakları üzerindeyken ön ayakları dizlerine kadar gelebilen yapıdadır. Genç yaşta olan şempanzelerin yüzleri pembemsi özelliğe sahiptir. Yaşlanmalarıyla beraber siyahlaşan özelliktedirler. Şempanzelerin saçları genç yaşlarında ortadan ayrılan yapıda olduğu gibi zaman içerisinde dökülen özelliğe sahiptir. Ağaçlara rahatlıkla tırmanabilme özelliğine sahiptirler. Yerde dört ayaklarının üzerinde yürüyerek yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirirler.

Sürüler halinde dolaşan şempanzelerde, sürüyü oluşturan maymun sürüsü ortalama olarak 70’tir. Yaşam alanları Kongo Nehri civarına yayılmıştır. Besin aramak için gruplara ayrılırlar. Besin bulan grup, diğer şempanzeleri çağırmak için yüksek gürültülü sesler çıkarırlar.  Gürültüleri 3 km uzaktan duyulabilir.

Şempanze Türleri

Şempanze türleri, sahip oldukları özel yapıları itibariyle oldukça belirgin özelliktedir. Bayağı Şempanze ve Bonobo Şempanzeleri olarak tür ayrımı tanımlanır.

Şempanzelerde Avlanma ve Beslenme

Sahip oldukları karakteristik özellikleriyle beraber şempanzelerde beslenme genellikle meyve taze filizlerle şekillenir. Protein ihtiyaçlarını karşılayabilmek içinse termitleri tüketirler. Termit yuvasına denk geldikleri zaman, sevinçlerinin ibaresi olarak çeşitli hareketleri bulunur. Şempanzelerde avlanma, termitler için bir çubuk yardımıyla olur. Çubuğu termit yuvasına sokarak geri çekerler ve çubuğa tırmanan termitleri yerler.

Şempanzelerde Üreme ve Çiftleşme

Şempanzelerde üreme birden çok partnerle görülür. Üreme için grup içerisinde bulunan erkekler arasında belirgin rekabet söz konusu durumdadır. Kas gücünden çok sperm sayısı rekabette belirleyicidir. Şempanzelerde çiftleşme yalnızca üremek için değil aynı zamanda gerginliğin atılabilmesi, dostluk kurulabilmesi ve aynı zamanda kavgaların önlenmesine yönelik olarak görülür. Şempanzelerde üreme için çiftleşme farklı pozisyonlarda ve farklı zaman dilimlerinde yaşanır. Şempanzelerde gebelik süresi ortalama olarak Bayağı Şempanze türünde 243, Bonobo türünde 240 gün sürer.

Şempanze Ömrü

Şempanze ömrü ortalaması Bonobo için 40 yıl, bayağı şempanzede 50 yıldır.

Şempanzeler Hakkında İlginç Bilgiler

Şempanzeler hakkında ilginç bilgiler arasında yer alan bilgilerle, insansı maymun türüne dair ayrıntılı bilgi edinimi sağlanır.

  • Şempanzelerde saç yerine kafa bölgesinde kıllar bulunmakla beraber, kılların dökülmesine bağlı olarak kelleşme görülür.
  • Genel olarak ellerinden yardım alarak yürüyebilme özelliğine sahip olsalar da insanlar gibi iki ayaklarının üzerinde de yürüyebilirler.
  • Nesneleri tutarak kavrayabilme özelliği şempanzelerde de insana benzerlik gösteren şekildedir. Bir şempanze herhangi bir nesneyi kavrayarak onu kendi yararına kullanabilecek özellikte donatılmıştır. Arıların bal yaptığı kovanlara bir çubuk sokarak oradan bal alabilirler.
  • Bonobo türünde, bebek Bonobo’nun gıdıklanırken çıkardığı seslerin bir insan yavrusu bebeğin çıkardığı seslerle benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
  • Şempanzelerde insanlarla benzer cinsel davranışların sıklıkla gözlendiği tespit edilmiş ve rapor edilmiştir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar