Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Kuşlar
şahin
Email :1885

Şahin, 60’tan fazla türden oluşan bir kuş türüdür. Diğer yırtıcıların aksine avlarını pençeleriyle öldüren şahinler, çeneyi diş çenesinin diş kemiği yardımıyla keserek omurganın omurgasını kırar. Aynı zamanda yakın akrabalarından da farklıdırlar; çünkü ağırlıklı olarak günlük yaşam alışkanlıkları vardır. Bazı türler kendi yuvalarını inşa ederken diğerleri de içi boş ağaçlarda yuva yaparlar. Geniş bir dağılımı vardır ve ulusal bölgede yaklaşık 20 tür bulunmaktadır. Şahin nedir sorusu ise pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Şahin Özellikleri

Şahinler küçük ve orta büyüklükteki yırtıcı kuşlardır. Türlerin boyutları 35 g ile 1,7 kg arasında değişebilmektedir. Şahin özellikleri arasında en çok konuşulan ise gagaları ve pençeleridir.

Şahinlerin dar ve sivri kanatları, avlarını avlama, yüksek hızda kovalama ve dalış yapmalarını sağlar. Orman bölgelerinde yaşayan nadir türlerde, kanat, daha yoğun bitki örtüsü arasında uçuşu kolaylaştırır. Şahin tarihçesi konusuna bakıldığında çok güçlü ve hızlı olduklarından da bahsedilebilmektedir. Şahin Latincesi ise Accipiter olarak bilinmektedir.

Şahin Türleri

Şahin türleri bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Bayağı Şahin, Paçalı Şahin, Kızıl Omuzlu Şahin, Paslı Şahin, Kır Şahini ve Kızıl Kuyruklu Şahin en çok bilinen türler arasında yer almaktadır.

Mevsim ve beslenme koşulları ise bu türlerin yaşam süreleri üzerinde oldukça etkilidir. Uzun ömürlü olan şahinler, iyi bir avcıdırlar. Hatta belli bölgelerde küçük bebekleri kaçırdıkları ya da avladıkları da bilinmektedir. Kuvvetli pençeleri olduğundan dolayı avlarını sıkıca kavrayıp götürebilmektedirler.

Şahinlerde Beslenme ve Avlanma

Şahinlerde beslenme ve şahinlerde avlanma farklı değildir. Tıpkı diğer yırtıcı kuşlar gibi bu canlılar da avlarını çok uzaktan gözlerine kestirirler. Bu aşamada hızlı bir biçimde avlarını yakalamak kalır. Kilometrelerce öteden ise kurbanlarını görüp takip edebilmektedirler. Bu nedenle de şahinden daha güçsüz olan hayvanların hayatta kalma olasılıkları son derece düşüktür. Hem beslenme hem de avlanma konusunda usta olan şahinlerin fare ve benzeri hayvanlar ile beslendikleri de bilinmektedir.

Şahinlerde Üreme ve Çiftleşme

Şahinlerde üreme ve şahinlerde çiftleşme diğer kuşlarda olduğu gibidir. Tek eşli olan bu hayvanlar aslında yuva ihtiyacı hissetmezler. Dişi şahinler erkeklere göre çok daha çeviktirler. Kısa süre içinde avlanarak avlarını yavrularına getirmektedirler. Yumurtadan çıkan yavrular ise uçabilecek kıvama geldiklerinde kendi başlarına avlanabilirler. 44 gün kuluçkada kalan şahinler eğer yuva yapmayı tercih ediyorlarsa çok yüksek ağaçları tercih ederler. Bu noktalarda ise en büyük düşmanları hiç kuşkusuz yılanlardır.

Şahin Ömrü

Şahin ömrü pek çok kuşa göre uzundur. 25 seneye kadar yaşayabilen şahinler, ömürlerini beslenmelerine ve korunmalarına borçludurlar. Yaşadıkları bölgede iyi korunurlar ve düzenli olarak yiyecek bulabilirler ise hayatta kalma şansları daha da uzamaktadır. Bu nedenle şahinler için en önemli unsur besin zincirini iyi gözlemleyebilmektir.

Şahinlerin Hakkında İlginç Bilgiler

Şahinler hakkında ilginç bilgiler konusundan da söz edilebilir. Şahinler hakkında en ilginç bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

  • Şahinler son derece yırtıcı hayvanlardır. Avlarını birkaç kilometre öteden seçip takip edebilirler.
  • Kuvvetli pençeleri sayesinde avlarını taşıyabilme özelliğine sahiptirler. Bu sayede kısa süre içinde avlarını aldıkları noktadan uzaklaşabilirler.
  • Bir diğer önemli bilgi bebekleri ve bebek boyutundaki canlıları kaçırabiliyor olmalarıdır. Tarihte şahinler tarafından kaçırılmış pek çok çocuğa rastlanmaktadır.
  • Şahinler ile ilgili bir diğer ilginç bilgi ise gözlerinin gece saatlerinde bile çok iyi görüyor olmasıdır. Keskin görüşlere sahip olan şahinler kısa süre içinde avlarını gözlerine kestirebilmekte ve onları avlayabilmektedir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar