Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Kuşlar
güvercin
Email :2514

Güvercin, Columbiformes dünyanın her yerinde görülen kuşlardır. Güvercingiller familyasına giren ve Columba cinsinde kategorize edilen kuşlara verilen genel isimdir. Boyunlarında olduğu gibi göğüslerinde de yanardöner benekli, kül rengi ya da esmer renkli tüyler görülür. Gagalarının şekli düz olmakla beraber zayıf ve yumuşaktır. İyi uçan kuşlar olarak değerlendirmelerinin temel sebebi, kanatlarının geniş ve sivri olmasından kaynaklanır.  “Güvercin nedir?” sorusunun genel itibariyle cevabı bu şekilde verilir.

Güvercin ve Özellikleri

Güvercinlerin boyları 15 ila 80 cm arasında değişkenlik gösterir. Türlerin pek çoğunda tek eşlilik gözlenir. Çoğunlukla iki yumurta yumurtladıkları görülür. Her iki eşin de kuluçkaya yatıyor olmasıyla beraber yavruların beslenmesinde birlikte görev alırlar. Güvercin özellikleri içerisinde yeni doğmuş yavruların erken dönemde güvercin sütüyle beslendikleri görülür. Yavrunun biraz büyümesinin ardından güvercin sütüne ek olarak yarı sindirilmiş besinler de eklenir. Kutuplar dışında dünyanın her yerde yaşadıkları görülebilir. Yaşam alanları genel olarak ağaç dalları ve kaya oyukları olduğu gibi aynı zamanda binaların çatılarında da yaşamlarını sürdürdüklerinin görülebilmesi mümkündür. Eğitime uygun olmalarıyla beraber, aynı zamanda eğitildiklerinde en sadık kuş türleri arasında kategorize edilirler. Güvercin tarihçesi içerisinde çok sayıda güvercinin insanlarla etkileşim içerisinde olduğu görülmüştür.

Güvercin Türleri

Güvercin türleri oldukça farklı türler olarak sınıflandırılabiliyor olmalarıyla beraber, en çok bilinenler; kaya güvercini, gök güvercin ve tahtalı güvercin olarak tanımlanır. Bu türlerin yanı sıra, daha az popülerliğe sahip olan türleri şu şekilde sıralanır:

  • Bango Güvercin
  • Balon Güvercin
  • Limon Güvercin
  • Buhara & Demgeş
  • Ballı Güvercin
  • Çorum Çıplağı

Her güvercin türü görünüm itibariyle ayrı özellikleri barındırıyor olmasıyla beraber diğer türlerinden ayrılır. Genetik aktarımla tek bir türün devamı olan veya pek çok sayıda güvercin türünün karışımı olarak günümüze kadar ulaşan türler mevcuttur.

Güvercinlerde Avlanma ve Beslenme

Yeni doğan güvercinlerde beslenme ana ve babanın gagasının içerisinden olacak şekildedir. Avlanan besinin ağız içine gaga daldırılması sayesinde yenilebiliyor olmasıyla yavru dönemde beslenme bu şekilde gerçekleştirilir. Güvercinlerde beslenme sadece bitkisel besinlerle olabildiği gibi aynı zamanda kurtçuk ve salyangoz gibi küçük hayvanları yiyen türler de bulunur. Buğday, mısır gibi besinleri oldukça severler. Güvercinlerde avlanma bazı türler için genel olarak küçük hayvanları farklı bölgelerde tespit ederek gagasıyla kavrama üzerinedir. Yaz aylarında ve kış aylarında farklı besinlere ihtiyaç duyarlar.

Güvercinlerde Üreme ve Çiftleşme

Güvercinlerde çiftleşme dönemi farklı şekilde kur yapıldığının görülebileceği bir dönemdir. Tek eşli olan güvercinlerde çiftleşmenin başlangıcı, erkek güvercinin kur yaparak ötmeye başlamasıyla gerçekleşir. Dişi güvercinin hazırsa çift arasında kur yapma başlar. Erkek ve güvercin gagalarını birbirleri ağzına sokarak şov yaparlar. Çiftleşme bu andan itibaren başlar. Erkek güvercin spermi dişi güvercinin kloak adlı üreme organına boşaltmasıyla yumurta kanalına spermler ulaşır. Yumurta çekirdeğinin döllenmesini sağlama amacıyla 72 saatlik yol alır. Spermler aktif olarak 20 gün süreyle bu bölgede kalırlar. Yumurta çekirdeği döllendikten sonraysa yumurtlama süresi başlamış olur. Güvercinlerde üreme Şubat ve Ağustos ayları arasındadır. Güvercinler çiftleşme sezonlarında 4 kez yumurtlayarak kuluçkaya yatarlar. Kuluçka süresi 17-18 gündür.

Güvercin Ömrü

Güvenircin ömrü genel itibariyle 8-10 yıl arasında değişkenlik gösterir. Hastalık nedeniyle ölümleri gerçekleşebilmektedir. Bazı güvercin yetiştiricileri tarafından 15 yıl süresiyle yaşadığı belirtilen güvercinler de bulunur.

Güvercinler Hakkında İlginç Bilgiler

Güvercinin Latincesi Columbiformes olduğu gibi, güvercinler dünya tarihinde geçmiş yıllardan itibaren önemli yer tutmuştur. Güvercinler hakkında ilginç bilgiler arasında bir dönem sıklıkla posta yani haberleşme yöntemi için kullanılmış olmalarıdır. Çok sayıda savaşın yönünü tayin eden kritik bilgiler eski dönemlerde güvercinlerle aktarılmıştır.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar