Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
goril
Email :2907

Goril latincesi Gorilla şeklinde tanımlanır. Primat türleri içerisinde yaşayan en büyük insansı primat türü olarak biliniyor olmasıyla ön plana çıkar. Diğer primat türlerinin aksine yerde yaşamını sürdürür. Goril, ormanda yaşamını sürdüren canlılar arasında tanımlanır. Üç alttürü bulunur. “Goril nedir?” sorusuna sahip olanlar için, goril DNA’sı %98 oranda insan DNA’sı ile benzerlik gösterir. Yapılan araştırmalarda bu bilgi net olarak ortaya koyulmuş olmasıyla beraber goriller ve insanlar arasında daha fazla benzerlik için çalışmalar yapılmıştır. Goril tarihçesi 10.5 milyon yıllık süreye dayanır.

Goril ve Özellikleri

Goril özellikleri türe ait tüm detayları yansıtan detaylardan oluşur. Her açıdan ön plana çıkan belirgin fiziksel ve karakteristik özellikleri goriller için ayırt edicidir.

Goriller, ağır ve geniş fiziksel yapıya sahiptir. Ortalama olarak boyları 1.65 m olmakla beraber kiloları da 200’ü bulur. Bazı goril türleri kilo olarak 300 kiloya varan yapıda olabilirler. Sahip oldukları gücün kaynağını oluşturan yapılarıyla birlikte belirgin fiziksel detayları barındırırlar. Pek çok canlı gorillerin sahip oldukları güçleri nedeniyle onlarla dövüşmekten kaçınır.  Sahip oldukları güç ve aynı zamanda fiziksel boyutlar nedeniyle dünyanın bilinen en kuvvetli canlıları arasında sınıflandırılan goriller, saldırgan özellik göstermezler. Bir hedef haline geldiklerindeyse saldırganlık özellikleri had safhaya çıkarak pek çok canlıya göre daha agresif olurlar.

Otçul olarak yaşamlarını sürdüren özellikte olmalarıyla beraber aynı zamanda meyve ve sebze de tüketen özelliktedirler. Çoğunlukla bilinenin aksine başka hayvanları yemezler.

Goriller, göğüslerine vurmalarıyla ünlenmiş canlılar olarak ön plana çıkarlar. Erkek gorilde tehlikeye karşı güç gösterisi olacak şekilde iki ayak üzerine kalkarak göğüs vurup kükreme görülür. Sahip olduğu keskin tırnakları ve gücü birleştiğinde düşmanına karşı saldırganlık gösterirse ölümcül derecede yaralanabilmeye neden olur.

Sürüler halinde yaşama özelliğini gösteriyor olmalarıyla beraber aynı zamanda aile yapısının mevcut olduğu da görülür.

Goril Türleri

Goril türleri, birbirlerinden ayrı şekilde sınıflandırılıyor olduğu gibi aynı zamanda karakteristik özellikleri bakımından da birbirleriyle arasında fark bulunur.

  • Dağ Gorili
  • Batı Gorili
  • Batı Afrika Düzlük Gorili
  • Ova Gorili

Gorillerde Avlanma ve Beslenme

Gorillerde beslenme otçul olarak gerçekleştirildiği gibi çeşitli meyve ve sebzeleri de severek tükettikleri görülür. Güçlü yapıları sayesinde bulundukları bölgede bulunan besin kaynaklarına kolaylıkla ulaşabilmeleri mümkün durumdadır. Gorillerde avlanma özelliği etçil olarak görülmez.

Gorillerde Üreme ve Çiftleşme

Gorillerde üreme için belirli bir mevsim yoktur. Dişiler 6, erkekler 8 yaşında ergin olarak kabul edilirler. Ergin yaşa gelmelerinin ardından üreme için uygun olduklarının görülebilmesi mümkündür. Gorillerde baskın olan erkek, birden fazla dişiyle çiftleşebilme özelliğini gösterir. Gorillerde çiftleşme yılın herhangi dönemlerine birden çok kez görülebilir. Sonrasında 260 günlük gebelik süresi bulunur. Yavrularına son derece düşkün olmalarıyla beraber yavru dönemlerinde kucaklarında taşıma özelliği gösterirler.

Goril Ömrü

İnsan türüne en yakın primatlar olarak tanımlanan goriller, yaşam süreleri türler arasında yakın yıllarda değişim gösterebilir. Ortalama olarak 35-40 yıl goril ömrü için belirlenmiş süredir.

Goriller Hakkında İlginç Bilgiler

Goriller hakkında ilginç bilgiler öğrenmek, gorillerin özelliklerinin daha yakından tanınabilmesinde etkilidir.

  • King Kong filmi, normal bir goril boyutlarının 500 katında uyarlanmıştır.
  • Goriller insan kaçırma gibi özelliklere sahip değillerdir.
  • Ellerini insanlar gibi pek çok beceri için kullanabilirler.
  • Geceleri kendilerine belirli bir yuva yaparak uykuya geçerler.
  • Gorillerde burun izi kavramı bulunur. Her gorilde farklı olan burun izi, insandaki parmak iziyle aynı benzersiz özellikleri taşıyan yapıya sahiptir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar