Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
geyik
Email :9679

Geyiğin latincesi Cervidae olarak bilinir. Geyikgiller familyasında geviş getiren otobur memeli hayvanlara verilen ortak isim şeklinde tanımlanabilmeleri mümkündür. Geyikler hakkında bilgi almak isteyenler için, geyiklerin sığır büyüklüğüne sahip hayvanlar oldukları bilinmelidir. Hızlı koşmaları ve özellikle atlama yeteneklerinin gelişmiş olmasıyla tanınırlar. Geyik, dünyanın pek çok bölgesine dağılım göstermiş ve yaşamlarını aktif olarak devam ettiren bir canlıdır.

Geyik ve Özellikleri

Geyik özellikleri bakımından, diğer geviş getiren pek çok canlıdan ayrılan yapıdadır. Kendine özgün benzersiz görünümleri ve aynı zamanda sahip oldukları vücut yapılarıyla oldukça etkileyicidirler.

Geyik özellikleri içerisinde en belirgin şekilde ön plana çıkan detaylar dallı boynuzlardır. Dallı budaklı görünüme sahip olan boynuzlar her yıl düşer ve yerine yenileri çıkar. Boynuzların üzeri tamamen deriyle kaplıdır. Birkaç tür haricinde, geyiklerde boynuz sadece erkeklerde bulunur. İnce bacaklara sahip olan geyiklerde, kısa bir kuyruk yer alır. Çevik özellikleriyle bilindikleri gibi aynı zamanda oldukça zarif bir görünüme sahiptirler.

Görme, koklama ve işitme duyuları gelişmiş canlılar olarak bilinirler. Geyik özellikleri bakımından vahşi doğada kendilerine karşı gelen tehditleri oldukça uzun mesafelerden algılama yeteneğine göre donatılmışlardır. Ürkek özelliğe sahip olmalarıyla bilinirler. Kendi popülasyonlarından farklı canlıların yaklaşmaya başladığını hissettikleri andan itibaren o bölgeden kaçarak uzaklaşırlar. Geyikler kendi popülasyonlarında birbirlerine karşı oldukça korumacı yapıya sahiptirler. Genel itibariyle erkek geyiklerin boynuzlarını kullanmalarıyla beraber tehlikeleri savuşturdukları görülür.

Geyik tarihçesi yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde eski dönemlerden itibaren dağılım gösterdikleri bilinir.

Boyları ortalama olarak 120-140 cm arasında değişkenlik gösteren geyiklerin kilosu da 140-150 kg aralığındadır. Türlere bağlı olarak bu değerler farklılaşabilir.

Geyik Türleri

Farklı bölgelerde yaşamlarını sürdüren geyikler, aynı zamanda pek çok türü içerisinde barındırırlar. Geyik türleri içerisinde bazı türler yüksek nüfusa sahip oldukları gibi bazı türler de daha az sayıdadır. Toplamda 60 farklı türünün olduğu bilinir.

Başlıca geyik türleri aşağıdaki şekilde sıralanır:

 • Kanada Geyiği
 • Ren Geyiği
 • Ak Kuyruklu Geyik
 • Kızıl Geyik
 • Alageyik
 • Sika Geyiği
 • Benekli Geyik
 • Sığın
 • Karaca
 • Pudu
 • Sambar Geyiği
 • Barasinga

Geyiklerde Avlanma ve Beslenme

Geyiklerde beslenme otçul olarak sürdürülür. Genel olarak beslenmelerini şekillendiren besinleri içerisinde ot, tomurcuk, taze dallar ve yaprak bulunur.

Geyiklerde avlanma özelliğinin görülmüyor olmasıyla beraber beslenmelerinin otçul olarak şekillendiği bilinir.

Geyiklerde Üreme ve Çiftleşme

Geyiklerde çiftleşme mevsimi sonbahardır. Genel yapıları sakin olarak tanımlanan geyikler, çiftleşme dönemlerinde oldukça yırtıcı ve savaşçı özellik gösterirler. Erkek geyikler birbirlerine boynuzlarıyla “tos” vurarak dövüşürler. Dişiler için yapıldığı bilinen bu kavgaların ardından geyiklerde çiftleşme gerçekleşir. Geyik yavruları ilkbaharda doğar. Dişi geyikler bir defada 1 ila 3 yavru arasında doğum yapar.

Geyik Ömrü

Türler arasında görülen değişimler ömür süreleri için de belirleyici özelliktedir. Geyik ömrü, ortalama olarak 10-13 yıl arasındadır. Bu süreler türe göre uzayıp kısalabilir özelliktedir. En uzun süreli yaşama sahip olan geyik türü 25 yaşına kadar hayatını sürdürebilir.

Geyikler Hakkında İlginç Bilgiler

Geyikler hakkında ilginç bilgiler oldukça şaşırtıcı bilgilerden oluşur:

 • Erkek geyiklerin çiftleşme dönemlerinde boynuzları birbirlerine dolandığında, birbirlerinden ayrılamamaları nedeniyle aynı yerde ölmeleri mümkündür.
 • Geyiklerde tehlike çağrısı yapıldığında tüm sürü bir anda ortak bir savunma pozisyonu alır.
 • Geyik boynuzları, dünya üzerinde bilinen en hızlı gelişen dokudur.
 • Geyik eti dünya çapında lezzet bakımından tasdik edilmiş bir et türü olarak bilinir.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar