Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
fare
Email :2743

Fare, kemirgengiller familyasında bulunan ve memeli hayvan olarak nitelendirilen bir canlı türüdür. Farenin Latincedeki adı Mus’tur. Kutup bölgeleri haricinde dünyanın her yerinde rastlanabilen bir kemirgendir. Bazı kişiler tarafından evcil hayvan olarak da beslenmektedir.

Fare ve Özellikleri

Bir farenin gövdesinin uzunluğu, türüne bağlı olarak kısa bir kürkle kaplıdır, 5 ile 19 cm arasında değişir ve kuyrukla ikiye katlanır. Bu kemirgenler oldukça kısa bir boyuna sahiptir. Sivri ağızları, küçük siyah gözleri ve küçük yarım daire kulakları vardır ve farelerin iyi duymasını sağlar. Burun etrafında büyüyen ince ve hassas bıyık, çevreyi mükemmel bir şekilde algılama fırsatı verir. Farelerin, hamsterlerin aksine, yanak keseleri yoktur. Farenin her bacağında 5 adet kısa parmaklar bulunmaktadır. Kuyruğun yüzeyi seyrek tüylü kornifiye pullarla kaplıdır. Fare rengi genellikle gri, kahverengi veya kırmızı tonlarla karakterize edilir, ancak beyaz farelerin yanı sıra alacalı ve çizgili fareler de vardır. Fareler genellikle akşamları ve geceleri aktiftirler, gündüzleri uyuyarak dinlenirler. İnce bir ses yardımıyla kendi aralarında iletişim kurarlar.

Örneğin Tarla Faresi, Almanya, Macaristan, İsviçre, Polonya, Bulgaristan, Batı Sibirya ve Primorye, Moğolistan, Tayvan, Kore yarımadasının güney kısmı ve Çin’in bazı bölgelerinde bulunmaktadır. Geniş çayırlarda, çalıların, çalılıkların ve parkların yoğun çalılıklarında ve hem yuvalarda hem de herhangi bir doğal sığınma evinde, barınaklarda bu tür fareleri yaşamaktadır. Su altındaki alanlarda, çalıların üzerinde yuvalar vardır. Mevsime bağlı olarak tohumlar, meyveler, bitkilerin yeşil kısımları ve çeşitli böceklerle beslenirler. Tarla faresi tahıl ürününün ana zararlısıdır. Farelerin dağılımı hemen hemen tüm iklim bölgelerini ve dünyanın kıtalarını kapsamaktadır. Fare türleri tropikal çalılıklar, iğne yapraklı veya yaprak döken ormanlar, bozkır genişlemeleri ve çöller, dağ yamacında veya bataklık arazide bulunabilir. Ayrıca, fareler insanların evlerinde de yaşayabilmektedirler. Fareler, çim saplarını yuvalayabilir, terk edilmiş yuvaları işgal edebilir veya karmaşık sistemli yeraltı geçitleri oluşturabilirler. Bataklıklarda yaşayan türlerin aksine, dağ, bozkır ve orman fareleri iyi yüzemezler.

Fare Türleri

Fare türleri arasında Tarla Faresi, Sarı Boyunlu Fare, Otçul Fare, Avrasya Hasat Faresi, Ev Faresi, Çizgili Fare ve Yapışkan Fare bulunmaktadır. Farklı habitatlarda avlanma, beslenme ve dış görünüşlerine göre bazı farklılıklar gözlemlenmiştir.

Farelerde Avlanma ve Beslenme

Farelerde avlanma alışkanlıkları genellikle yoktur. Çok nadir durumlarda et ihtiyaçları bulunmaktadır. Ancak bazı hayvanların yumuşak dokuları onlar için iyi bir besin kaynağı olabilir. Kemiğin eklem bölümünde yer alan kıkırdak dokusu, fareler için vazgeçilmez bir besindir. Farelerde beslenme ise genellikle peynir, bitki yaprakları ve kabuklu yemişler ile sağlanır.

Farelerde Üreme ve Çiftleşme

Farelerde üreme dönemi, yaz aylarının kurak zamanlarında başlar. Dişiler tek bir çiftleşmede en fazla 3 yavru doğurabilir. Yavrular 5 ay sonrasında genç hale gelir ve tek başına beslenme ihtiyaçlarını giderebilir.

Fare Ömrü

Fare ömrü ortalama 6 yıldır. Bulundukları habitatta çok fazla yırtıcı olduğundan ömürleri çok uzun değildir. Doğal ortamda yılan, kartal gibi yırtıcılar varken; şehir yaşamında ise kediler en büyük düşmanlarıdır.

Fareler Hakkında İlginç Bilgiler

Fareler hakkında ilginç bilgiler arasında fillerin kendilerinden korktuğu efsanesi bulunmaktadır. Filler hakkında böyle bir söylentinin uydurulmuş olması, tüm zamanlar boyunca nesilden nesile aktarılmıştır. Ancak böyle bir gerçek bulunmamaktadır. Ayrıca fareler, geçmiş yıllarda Kara Ölüm olarak adlandırılan Veba hastalığının taşıyıcılığını da yapmıştır. Hijyen yoksunluğu çekilen Orta Çağ döneminde Avrupa’nın üçte birinin yok olmasına sebep olmuşlardır.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar