Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
deniz aslanı
Email :2908

Deniz aslanı latincesi Otariidae olarak tanımlanan canlıdır. Etçiller takımında bulunuyor olmalarıyla beraber genellikle kavgacı yapılarıyla bilinirler. Köpeğimsi yüzgeçayaklı familyaya mensupturlar. Deniz aslanı, koloniler halinde yaşayan canlı türlerinden biridir. Okyanusların kayalık kıyılarında yaşamlarını sürdürmektedirler. Yaşam alanları genellikle bu bölgeler olarak şekillenmiştir. Denizde ve karada yaşayabilir özellikleri bulunur. Deniz aslanı tarihçesi, Kuzey ve Güney Yarım Kürede şekillenmiştir. Milyonlarca yıl öncesine dayanan yaşam süreleriyle beraber, dünyada yaşamlarını devam ettirmeyi sürdüren canlılardır. Tahminen 12-13 milyon yıldır bulundukları bilinir.

Deniz Aslanı ve Özellikleri

Deniz aslanı nedir?” hakkında daha fazla detayın öğrenilebilmesi için diğer detayların da önem arz ettiği söylenebilir. Deniz aslanı özellikleri açısından tamamen kendine has detayları barındıran yapıdadır.

Ayak parmakları, doğuştan perdeli olduğundan dolayı su içerisinde kolaylıkla hareket edebilirler. Yüzmeye yatkın özelliğe sahip olmaları temel olarak bu sebepten kaynaklanır. Saatte 35 km hızla yüzebilirler. Deniz aslanı derisinin altında 15 cm kadar yağ tabakası bulunur. Yağ tabakası sayesinde çok soğuk bölgelere gitmeleri durumunda, soğuktan donmalarını engelleyici özelliğe sahip olurlar. Ortama uyum sağlamaları noktasında da sahip oldukları tabakanın ön plana çıktığı görülür. Derilerinin alt kısmında bulunan yağı her zaman etkili şekilde kullanılabilirler.

Yetişkin erkeklerde ortalama boy 3 metreye kadar çıkabilir. 1 ton ağırlıkta olduklarının görülebiliyor olmasıyla beraber, dişilerin boyutu ise erkeklere oranla çok daha küçüktür. Deniz aslanı renkleri bulunulan bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. Türleri ve yaşam bölgeleri temel olarak sahip oldukları renkleri etkiler.

Dişler, sahip oldukları en önemli özelliklerdir. Özellikle erkek deniz aslanı için hem beslenme hem de çiftleşme döneminde ayırt edici özelliktedir. Grup içerisinde yaşıyor olmalarıyla beraber dişler, gücün bir simgesi olarak görülür.

Deniz Aslanı Türleri

Deniz aslanı türleri yaşam bölgelerine göre dağılım gösterir.

  • Yeleli Deniz Aslanı
  • Avustralya Deniz Aslanı
  • Yeni Zelanda Deniz Aslanı
  • Kaliforniya Deniz Aslanı
  • Steller Deniz Aslanı

Deniz Aslanlarında Avlanma ve Beslenme

Deniz aslanlarında beslenme çok önemlidir. Beslenmelerini oluşturan temel gıdalar etçil olduklarından dolayı, küçük balıklar ve aynı zamanda küçük foklardan oluşur. Deniz aslanlarında avlanma oldukça sert yapıya sahip dişlerle ve çene yapısıyla gerçekleşir. Avlarına yaklaşmakta profesyonel olmalarıyla beraber oldukça hızlı şekilde su içerisinde yüzebilirler.

Deniz Aslanlarında Üreme ve Çiftleşme

Hayvanlar içerisinde üreme dönemleri en çetin geçen türlerin başında deniz aslanları gelir. Deniz aslanlarında üreme, belirli bir bölge içerisinde gerçekleşir. Erkekler, kendilerine uygun eş için oldukça sert kavgalar ederler. Sahip oldukları dişleri aktif olarak kavgalarda kullanıyor olmalarıyla beraber bir o kadar da ölümcül darbeler vurabilirler. Dişlerinin kırılması durumunda dişi bulamazlar ve sürü içerisindeki itibarları kaybolur. Deniz aslanlarında çiftleşme dönemi birkaç dişiyle birlikte, erkek deniz aslanı tarafından geçirilir. Diğer deniz aslanlarının belirlenen bölgeye yaklaşmalarına izin verilmez. Erkek deniz aslanları dişleri ve fiziksel özellikleri çok güçlüyse 10 dişiyi kendi bölgesinde tutabilir. Çiftleşme sonrasında 11-12 ay gebelik sürer. Yeni doğan yavrular sütle beslenirler.

Deniz Aslanı Ömrü

Deniz aslanı ömrü ortalama olarak 20 yıl civarındadır.

Deniz Aslanları Hakkında İlginç Bilgiler

Pek çok bölgede oluşturdukları kolonilerle hakimiyetlerini deniz kıyısında sürdürmeyi devam ettiren deniz aslanları hakkında ilginç bilgiler, yaşamlarına net olarak ışık tutar özelliktedir.

Çiftleşmek için dişi bulamayan genç erkek deniz aslanları, birden fazla dişiye sahip olan deniz aslanlarına grup halinde saldırabilir.

Koloni içerisinde baskın olan deniz aslanı, 10 dişiyi birden grubunda bulundurabilme özelliğine sahiptir.

Üreme dönemi boyunca 10 hafta hiçbir şey yemeden kalabilirler.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar