Shopping cart

Magazines cover a wide array subjects, including but not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

Memeliler
at
Email :9315

Atlar, tek tırnaklılar familyasında yer alan bir memeli türüdür. Dünyada 86 farklı at ırkı vardır. Yaban memelilerinden oluşan üç grup at ailesine dâhil edilmiştir. Birinci grupta zebralar (Afrika menşeli); ikincisinde eşekler (Afrika yabani eşek, kiang ve Asya’da yaşayan onager dâhil ) ve üçüncü olarak atlar bulunmaktadır. Latince’de at “Equus caballus” olarak da bilinmektedir.

Atlar oldukça başarılır bir şekilde terbiye edilebilir. Terbiye edilen atlar genellikle kırsal bölgelerde kullanılmaktadır. Bu sayede kişiler gündelik işlerinde hayvan gücünü kullanabilir ya da atları ulaşım sektöründe kullanabilir.

At ve Özellikleri

Vahşi atların türleri arasında, Tarpan ve Przewalski’nin atını buluyoruz. İlki, Doğu Avrupa ve Moğolistan arasında bulunan bir bölgeye özgüdür ve 19. yüzyılın başında nesli tükenmiştir. Bu arada, Przewalski’nin atı bugün bulabildiğimiz tek vahşi türdür. Dişilere kısrak denir, erkek ırkı ise tayı ve dişi ıslahı olarak adlandırılır. Atlar, fiziksel olarak büyük bir yatağa sahip olan hayvanlardır. Boynunun uzunluğu, uzunluğunun kılları ve iki dik kulaklı, oldukça uzamış bir kafa da dâhil olmak üzere, uzun olması ile karakterize edilir. Kuyruk ayrıca uzunluğu için öne çıkıyor.

Atlarda Avlanma ve Beslenme

Bir atın yüksekliği, haçtan yere kadar ölçülür ve yarışla ilintili olarak değişecektir. Bazıları 185 santimetre yüksekliğe ulaşır. Ayrıca ağırlık, esas olarak 390 ve 1.000 kilogram arasında salınan ırk veya çeşitliliğe bağlı olacaktır. Atların beslenme şekli ot obur bir alışkanlık ile gerçekleşmektedir. Onlar ot oburlardır ve çok çeşitli otlar ve çimenler üzerinde beslenirler. Atların, diğerlerinin yanı sıra, anemi ya da obezite gibi baskın olan patolojileri önlemek için sağlık sorunlarından kaçınmak için yeterli bir diyete ihtiyaçları vardır.

Atlarda Üreme ve Çiftleşme

Atlarda üreme ve atlarda çiftleşme dönemleri, ilkbaharın gelişi ile başlar. Erkek ve dişi atlar kızgınlık dönemine girer. Kızgınlık dönemi boyunca birçok kez çiftleşirler ve yalnızca bir tay doğumu gerçekleşir. Şans eseri tayların ikiz olma ihtimali de vardır. Atların gebelik dönemi çok uzun olmadığından, bu süreçte atlar normal yaşam sürecinde bir problem yaşamamaktadır.

At Ömrü

Atların ömrü yaklaşık 25 yıla kadar uzanırken, yerli olanlar yaklaşık 40 yıl yaşayabilir. Bu memelilerin 4 yaşına kadar yetişkinliğe ulaşmadıklarını, ancak o zamandan beri evcilleştirilmeye ve toplanmaya hazır olduklarını hatırlamak gerekir. Yaban atları, avlanma ve insanın sürekli peşinde koşma nedeniyle kıt, Asya ve Afrika çölleri, savanları ve çayırlarında bulunur.

Atlar Hakkında İlginç Bilgiler

Atlar hakkında ilginç bilgiler oldukça fazladır. Hızları ile ünlü olan bu hayvanlar, vücut dirençleri ile ünlüdür. Atlar hem hızlı koşar hem de uzun mesafeler boyunca yol kat edebilir. Yapıları itibariyle oldukça dayanıklıdır ve kas dokusu da koşmak için tasarlanmıştır. Geçmiş yıllardan beri toynak ve kas yapısı hiç evrim geçirmemiştir. Buna bağlı olarak atların her alanda kullanılabiliyor olması da beklenilen bir durumdur. Günümüzde halen bazı bölgelerde atlar kullanılmaktadır. Makine gücü her ne kadar dünya çapına ulaşmış olsa da hayvan gücü de oldukça önemli ve elverişlidir. Atlar hakkında ilginç bilgiler arasında tek toynaklı olmaları ve hayvanların normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için nala ihtiyaç duymaları gerçeği yatmaktadır. Nallar atların ayak tabanlarını kuşatan ve sert zeminde zarar görmesini engelleyen bir yapıya sahip olduğundan, atlar bir bakıma insanlara muhtaç olarak yaşamaktadır.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır.

Tavsiye Edilen Yazılar